Ылардың өзара әсерлесу (интерференция) коэффициенті қай формуламен анықталады?

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;

5) .

А) 1

В) 3

С) 2

D) 4

Е) 5

Мұнайды сумен жазық радиалды ығыстыруындағы фильтрация жылдамдығы қай формуламен анықталады?

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) .

А) 3

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 5

Мұнайды сумен жазық радиалды ығыстыруындағы ұңғы дебиті қай формуламен анықталады?

1) ; 2) ; 3) ;

4) ; 5) .

А) 1

В) 4

С) 3

D) 2

Е) 5

Мұнайды сумен сызықтық ығыстыруындағы фильтрация жылдамдығы қай формуламен анықталады?

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) .

А) 5

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 3


documentaazkefh.html
documentaazklpp.html
documentaazkszx.html
documentaazlakf.html
documentaazlhun.html
Документ Ылардың өзара әсерлесу (интерференция) коэффициенті қай формуламен анықталады?