Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses.

1. Мати сказали, що мені не можна так довго залишатися на сонці, якщо я не хочу обгоріти. 1. Мама сказала, что мне нельзя так долго оставаться на солнце, если я не хочу обгореть.
2. Вона пообіцяла, що як би надовго він не поїхав, вона буде чекати на його повернення. 2. Она пообещала, что как бы надолго он ни уехал, она будет ждать его возвращения.
3. Ніхто з моїх родичів та друзів не розумів, як я міг поводитись так нерозумно у ситуації, що склалася. 3. Никто из моих родственников и друзей не понимал, как я мог вести себя так глупо в сложившейся ситуации.
4. Мері стверджувала, що Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses., можливо, їй і не подобався новий вчитель, але вона його не боялася. 4. Мери утверждала, что, может быть, ей и не нравился новый учитель, но она его нисколько не боялась.
5. Мій п’ятирічний племінник спитав, чи можна йому отримати ще тарілку манної каші. 5. Мой пятилетний племянник спросил, можно ли ему получить еще тарелку манной каши.
6. Мій новий знайомий поцікавився чи можна йому подзвонити мені завтра. 6. Мой новый знакомый поинтересовался, можно ли ему позвонить мне завтра.
7. Наш викладач відзначив, що в нас дуже багато помилок і нам потрібно приділяти більше уваги граматиці. 7. Наш преподаватель отметил, что у нас очень много ошибок и нам нужно Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses. уделять больше внимания грамматике.
8. Вони були впевнені, що людина не може жити без води довше трьох діб. 8. Они были уверены, что человек не может жить без воды дольше трех суток.
9. Лікар сказав, що ми можемо зайти до нього після п’ятої, якщо хочемо провідати його. 9. Врач сказал, что мы можем зайти к нему после пяти, если хотим навестить его.
10. Дядько Роджер сказав, що сьогодні він повинен іти до зубного лікаря, бо йому потрібно запломбувати хворий зуб. 10. Дядя Роджер сказал, что сегодня он должен идти к зубному врачу, так как ему нужно запломбировать больной зуб.
11. Медсестра повідомила Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses., що я можу не приходити за результатами аналізів, бо мені їх надішлють, коли вони будуть готові. 11. Медсестра сообщила мне, что мне незачем приходить за результатами анализов, так как мне их пришлют, когда они будут готовы.
12. Міська влада повідомила, що будівництво нового житлового будинку має бути закінчене до вересня. 12. Городские власти сообщили, что строительство нового жилого дома должно быть закончено к сентябрю.
13. Секретар поскаржилася, що вчора їй потрібно було бути на роботі на годину раніше, ніж звичайно, тому що вона не встигла надрукувати усі документи напередодні. 13. Секретарь пожаловалась, что вчера ей нужно было быть на работе на час раньше, чем Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses. обычно, потому что она не успела напечатать все документы накануне.
14. Мій прадід сказав, що не буде нікуди виходити сьогодні, а краще в таку погоду посидіти у кріслі біля каміна. 14. Мой прадедушка сказал, что не будет никуда выходить сегодня, а предпочитает в такую погоду посидеть в кресле у камина.
15. Професор вважав, що мені слід більше уваги приділяти підготовці до семінарів, якщо я не хочу провалити іспит. 15. Профессор считал, что мне следует больше внимания уделять подготовке к семинарам, если я не хочу провалить экзамен.
16. Він попередив мене: через те, що я буду залишати лабораторію останнім, я маю вимкнути світло та зачинити двері. 16. Он Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses. предупредил меня: так как я буду уходить из лаборатории последним, мне придется выключить свет и запереть дверь.
17. Моя племінниця спитала чи могла б я наглянути за дітьми, поки вона не повернеться з роботи. 17. Моя племянница спросила, не могла бы я присмотреть за детьми, пока она не вернется с работы.
18. Тітка Енн неодноразово казала мені, що мені слід розмовляти з дорослими з більшою повагою. 18. Тетя Энн не раз говорила мне, что мне следует разговаривать с взрослыми более уважительно.
19. Троюрідний брат зізнався мені, що йому прийдеться виконати цю роботу сьогодні, бо усі ці дні він відпочивав за містом із друзями. 19. Троюродный брат Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses. признался мне, что ему приходится делать эту работу сегодня, так как все эти дни он отдыхал за городом с друзьями.
20. Вона вважала, що діти мають не лише самі слідкувати за порядком у власній кімнаті, але й допомагати батькам із хатніми клопотами. 20. Она считала, что дети должны не только сами следить за порядком в своей комнате, но и помогать родителям по дому.


documentaazvobp.html
documentaazvvlx.html
documentaazwcwf.html
documentaazwkgn.html
documentaazwrqv.html
Документ Exercise 29. Translate the following into English, observing the rules of the sequence of tenses.